NAKLIJENT: Kronomedia d.o.o.

TISAK:  Tisak korica Offset 4/4, tisak knjižnog bloka Offset 4/4

MATERIJAL: Papir korica Maxi Satin 250 g, papir knjižnog bloka Maxi Satin 90 g

DORADA: Savijanje, ljepljenje PUR ljepilom, pakiranje u PVC foliju

DIZAJN: Kronomedia d.o.o.