KLIJENT: PLACE 2 GO d.o.o.

TISAK:  Tisak korica Offset 4/4 + foliotisak, tisak knjižnog bloka Offset 4/4

MATERIJAL: Papir korica Maxi Gloss 250 g, papir knjižnog bloka Quattro Gloss 115 g

DORADA: Savijanje, ljepljenje PUR ljepila

DIZAJN: PLACE 2 GO d.o.o.