KLIJENT: Real Grupa 

TISAK: Offset tisak korica 4/0, Foliotisak , Offset tisak knjižnog bloka 5/5

MATERIJAL: Papir knjižnog bloka Munken Lynx 120 g, Papir korica Magno Satin 135 g

DORADA: savijanje šivanje, tvrdi uvez 

DIZAJN: Real Grupa