KLIJENT: HDD 

TISAK: Offset tisak korica 1/0, foliotisak , offset tisak knjižnog bloka 4/4

MATERIJAL: Papir knjižnog bloka Munken 120g, Papir korica Munken Lynx 150g

DORADA: Savijanje šivanje, tvrdi uvez

DIZAJN: HDD