Odi na glavni sadržaj

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA STEGA TISAK d.o.o.

Mi u društvo STEGA TISAK d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i postupamo u skladu s Uredbom EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Uredba“) i drugim primjenjivim propisima.

I. TEMELJNE ODREDBE: OPSEG I CILJ

Zaštita podataka zauzima značajno mjesto u poslovanju Društva koje u svom svakodnevnom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke klijenata, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju (u daljnjem tekstu: „ispitanici“).

Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „Politika“) je temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar Društva, a koji osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Uredbom i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka

Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka unutar Društva, osim u slučajevima gdje se obrađuju anonimizirani podaci ili su obrade takve prirode da se radi o statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati pojedinca.

II. PRIKUPLJANJE I OBRADA

Osobni podatak je svaki podatak kojim se utvrđuje ili može utvrditi Vaš identitet, npr. ime I prezime, adresa prebivališta, e-mail adresa, itd.

Ovisno o svrsi upotrebe podataka, pravna osnova za obradu vaših podataka može biti:

 • Vaša suglasnost;
 • Naš legitimni interes koji može biti:
  • Poboljšanje naših proizvoda i usluga: točnije, naši poslovni interesi koji nam pomažu bolje razumjeti vaše potrebe i očekivanja, a samim time i poboljšati usluge, web-mjesta, proizvode i brendove u korist potrošača.
  • Sprečavanje prevare: provjera potpunosti plaćanja te izostanka prevare i pronevjere.
  • Osiguranje alata: održavanje alata kojima se koristite (web-stranice) sigurnima za upotrebu i ispravnima te osiguravanje njihovog neprekidnog poboljšanja.
 • Izvršenje ugovora: točnije, izvršenje usluga koje ste zatražili;
 • Pravne osnove koje zakonom zahtijevaju obradu.

Kako bi Društvo bilo u mogućnosti pružiti uslugu ispitaniku-klijentu, poslovnom partneru, potrebno je obrađivati minimalan set podataka neophodan za kvalitetno pružanje pojedine usluge. U suprotnom, odnosno ako ispitanik odbije ustupiti traženi set podataka, Društvo neće biti u mogućnosti pružiti mu uslugu.

Informacije prikupljene u tijeku transakcije mogu se upotrebljavati za kontaktiranje s vama da biste dovršili narudžbu, a niste dovršili transakciju, slanje obavijesti o dostupnosti proizvoda / usluge kojeg ste željeli kupiti, obradu i praćenje narudžbe, uključujući dostavu proizvoda na navedenu adresu,·upravljanje plaćanjem narudžbe, upravljanje kontaktiranjem s nama u vezi s narudžbom – izvršenje ugovora: za pružanje usluge koju ste zatražili (kupnja), zaštitu transakcije od prevare (napominjemo da upotrebljavamo rješenja trećih pružatelja usluga za utvrđivanje prevare i osiguravanje da je plaćanje potpuno i da ste ga izvršili vi ili osoba kojoj ste dali ovlasti za plaćanje), mjerenje zadovoljstva, upravljanje nesuglasicama u vezi kupnje,u statističke svrhe – legitimni interes: za zaštitu od malverzacije i osiguravanje da je plaćanje potpuno i izvršeno bez prevare i pronevjere.

Društvo na svojim web stranicama omogućuje postavljanje pitanja Društvu i ispunjavanje ankete o kvaliteti pružanja usluga Društva s time da ispitanik može poslati ispunjeni obrazac pitanja /ankete tek nakon što je označivanjem za to predviđene kućice dao svoj izričit i slobodan pristanak na prikupljanje, pohranu, korištenje pruženih osobnih podataka i provođenje drugih aktivnosti obrade, a u svrhu pružanja odgovora na postavljeno pitanje odnosno ispitivanja zadovoljstva ispitanika-klijenata, poslovnih partnera, u pogledu kvalitete pružanja usluga od strane Društva.

Ako želite postati dio stručnog tima Društva, zamolit ćemo Vas da, prije nego što dostavite svoj životopis, motivacijsko pismo, ili neki drugi slični dokument, date svoj slobodan i izričit pristanak na obradu osobnih podataka koji proizlaze iz navedenih dokumenata u svrhu utvrđivanja stručnih kvalifikacija potencijalnog zaposlenika za prijavljeno radno mjesto.

Društvo jamči svojim zaposlenicima zaštitu osobnih podataka s time da je ona detaljnije regulirana internim aktima Društva, prije svega pravilnikom o radu.

Društvo pristupa trajnom brisanju osobnih podataka čim prestane svrha u koju su prikupljeni.

III. PRAVA ISPITANIKA

Osobni podaci ispitanika njegovo su vlasništvo te iako su nam ti podaci neophodni za pružanje usluge, ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Društvo će u trenutku prikupljanja informacija od ispitanika pružiti sljedeće informacije: identitet i kontaktne podatke voditelja obrade, kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka (ako je primjenjivo), svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu, legitimne interese, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji), razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje, potencijalno postojanje automatiziranog donošenja odluka što podrazumijeva i izradu profila, informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska, ili ugovorna obveza, ili uvjet za sklapanje ugovora te posljedice ako se takvi podaci ne pruže, te postojanje niže navedenih prava. U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

Ispitanik ostvaruje sljedeća prava u skladu s uvjetima koje propisuje Uredba:

 1. pravo na povlačenje pristanka u bilo kojem trenutku, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na pristanku prije nego što je povučen;
 2. pravo na pristup osobnim podacima;
 3. pravo na ispravak osobnih podataka;
 4. pravo na brisanje;
 5. pravo na ograničavanje obrade;
 6. pravo na ulaganje prigovora na obradu Društvu i / ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
 7. pravo na prenosivost podataka.

IV. PRAVO NA INFORMACIJE

Sve informacije vezane uz Vaša prava, prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete zatražiti od našeg djelatnika zaduženog za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: upit@stega-tisak.hr.

V. ANONIMNO PRIKUPLJANJE PODATAKA NA NAŠOJ WEB-STRANICI

 • Vaš preglednik prenosi informacije koje se automatski prikupljaju i pohranjuju u datoteke sa zapisima na poslužitelju Društva. Radi se o, primjerice, informacijama o:
 • vrsti/inačici preglednika korištenom operativnom sustavu
 • identifikacijskoj URL adresi (prethodno posjećena web-stranica)
 • nazivu hosta pristupnog računala (IP adresa)
 • vremenu zahtjeva računala

Te podatke Društvo ne može povezati s osobama. Ti se podaci ne pripajaju ostalim izvorima podataka i brišu se nakon statističke analize.

VI. COOKIES („KOLAČIĆI“)

Naša web-stranica tzv. kolačiće upotrebljava na nekoliko mjesta. Pomažu nam pri prilagodbi naših ponuda i čine ih korisnički prihvatljivima, učinkovitima i sigurnima. Kolačići su malene tekstualne datoteke koje se prenose na Vaše računalo i koje Vaš preglednik pohranjuje. Većina korištenih kolačića su tzv. “kolačići sesije” koji se brišu nakon Vaše posjete. Kolačići ne škode Vašem računalu i ne sadržavaju viruse.

VII. SIGURNOST

Društvo kontinuirano poduzima sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti radi zaštite Vaših osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedopuštenog pristupa.

Društvo ne dopušta neovlašteno prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka. Primjenjuje se pravilo ograničavanja pristupa podacima samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka odnosno koji su potrebni za ostvarenje svrhe u koju su ti osobni podaci i pruženi. Zaposlenicima Društva je strogo zabranjeno korištenje osobnih podataka ispitanika u bilo koju svrhu različite od one u koju su se podaci prikupljali osim ako su ispitanici obaviješteni o drugoj svrsi i ako je potrebno, dali svoj pristanak.

Mehanizmi zaštite se primjenjuju na osobne podatke unutar Društva bez obzira u kojem se obliku oni čuvaju – papirnatom ili elektroničkom.

VIII. POVREDA OSOBNIH PODATAKA

Svi zaposlenici Društva imaju dužnost obavijestiti odgovorne osobe u slučaju incidenta vezanog uz zaštitu osobnih podataka, a u slučaju povrede osobnih podataka Društvo je povredu dužno prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka unutar 72 sata nakon saznanja o povredi, ako je to izvedivo. Također, u slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Društvo bez nepotrebnog odgađanja obavještava ispitanika o povredi osobnih podataka.

IX. KONTAKT PODACI

STEGA TISAK d.o.o.
Heinzelova 60/I
10 000 Zagreb
e-mail adresa: upit@stega-tisak.hr
broj telefona: +385 1 6197-633

X. OBAVIJEST O PROMJENAMA

Sve promjene Politike zaštite osobnih podataka Društva bit će objavljene na našim Internet stranicama i na drugim mjestima na kojima smatramo da je to potrebno.