NAZIV PROJEKTA: Knjiga FÄDERNESLAND

KLIJENT: Nubeculis d.o.o. 

TISAK: Offset tisak naslovnice 4/0, offset tisak knjižnog bloka 1/1

MATERIJAL: Papir korica Magno Satin 135 g, papir knjižnog bloka Magno Volume 135 g

DORADA: Savijanje tvrdi uvez cijelopapirnati

DIZAJN: Nubeculis d.o.o.