KLIJENT: HDD

TISAK: Foliotisak tisak korica 1/0 , Offset tisak knjižnog bloka 4/4

MATERIJAL: Papir knjižnog bloka Munken Lynx 120g, papir korica Curious Desiree Red 150g

DORADA: savijanje šivanje, tvrdi uvez

DIZAJN: HDD