NAZIV PROJEKTA: Katalog Tjedan Dizajn

KLIJENT: Superstudio d.o.o. 

TISAK: Offset tisak naslovnice 4/0 + UV lak, offset tisak knjižnog bloka 4/4

MATERIJAL: Papir naslovnice Mandi Biotop 300 g, papir knjižnog bloka Pergrfica 150 g

DORADA: Savijanje, meki uvez PUR

DIZAJN: Superstudio d.o.o.