NAZIV PROJEKTA: Vrećica Vela Luka

KLIJENT: Općina Vela Luka

TISAK: Offset tisak 4/0 

MATERIJAL: Papir  Magno Satin 150 g

DORADA: Mat plastifikacija 1/0, formarinje vrećice 

DIZAJN: Općina Vela Luka