KLIJENT: HDD 

TISAK: Offset tisak korica 4/0 , Offset tisak knjižnog bloka 4/4

MATERIJAL: Papir knjižnog bloka Munken  120 g, Papir korica Magno Satin  150g + mat plastifikacija 1/0 + UV lak

DORADA: savijanje, šivanje koncem raznih boja, tvrdi uvez, kaširanje korica

DIZAJN: HDD