KLIJENT:
Rudolf Pater 

TISAK: Offset tisak korica 4/0, Offset tisak knjižnog bloka 5/5

MATERIJAL: Papir knjižnog bloka Gardapat 13 Kiara 150g, Papir korica Gardapat 13 Kiara 150g

DORADA: savijanje šivanje, tvrdi uvez

DIZAJN: Rudolf Pater